top of page

יחידות משולבות LNG LIN LOX LAR LCO2

מערכות LNG LIN LOX LAR LCO2 משמשות באופן זמני עד לאספקת הגז הטבעי על מנת לענות על צורכי האנרגיה הנדרשים לעסקים. חימום חלל, חימום משרדים אדמיניסטרטיביים, אספקת מים חמים, תהליכי התכה, תהליך ייבוש וכו' הנדרשים למתקני תעשייה ועסקים מקומיים. עדיף שניתן לספק אספקת גז לציוד הפועל בגז טבעי.

בתוך המערכת ניתנים מיכל בו ניתן לאחסן גזים, מאייד, קבוצות הפחתת לחץ בשלב ראשון ושני, תשתית גז טבעי ושירותי התקנת פנים. כל השירותים הנעשים בהיקף זה מתוכננים ומסופקים למשתמש.

סוגי גז: LNG LIN LOX LAR Lco2 
טווח לחץ: 3-22 בר  
טמפרטורת עיצוב: 
מיכל פנימי -196/+50 - מעיל חיצוני -40/+50 (צלזיוס)
בידוד: ואקום ופרלייט
קוד עיצוב: PED/CE - ASME - GOST TR-CU

bottom of page