top of page

פרופיל החברה

Fitness

חזון

להיות מכבד את הסביבה ותחרותי על ידי שילוב התשתית הצעירה והדינמית של ארצנו עם טכנולוגיה ויצירתיות מתקדמים בזירה הבינלאומית.

CRYOGASS TEKNOLOJİ

משימה

להיות ספק תחרותי ואמין של טכנולוגיה, איכות ויצירתיות לשותפינו העסקיים בגז ובאנרגיה ברחבי העולם עם המוצרים והשירותים שלנו.

מטרות

להיות אחת מחמשת החברות המובילות בעולם בשנת 2025 על ידי שילוב של תשתית מכירה צעירה ודינמית ויכולת ייצור במטרה להגיע לשווקים בינלאומיים כשחקן עולמי בייצור קריוגני וכלי לחץ.

bottom of page